• Shubukan Terrassa Dojo

  Okinawa Karate Kobudo

  Shorin Ryu

L’Origen del Karate: Shui/Tumai-di (Shuri Tomari-te)

Projecte d’investigació establert per el Comitè Assessor de la Prefectura i el govern d’Okinawa.

Les escoles actuals no existien, però fent un incís en els orígens de Shuri i Tomari, Shuri estarà relacionat amb el sensei  Matsumura Sokon i Tomari amb Matsumura Kosaku i la transmissió de les ensenyances als seus deixebles.

Matsumura Sokon va escriure el llibre de  “Les set virtuts del Bu” o de les arts marcials on expressa:

“L’art marcial prohibeix la violència, manté la disciplina dels samurais i controla a la població, estableix els mèrits, suavitza el poble i enriqueix els béns”

Des d’aleshores,  s’establiran els principis del Karate d’Okinawa: “ no hi ha un primer atac en el karate”

Itosu Anko deixeble de Matsumura Sokon l’any 1905 va ensenyar el karate en una escola de secundaria de la Prefectura d’Okinawa, començarà la transformació del karate.

Itosu Anko

Hi ha diverses teories sobre el seu origen, però el karate era originalment un art marcial propi de Ryukyu anomenat te”.

Apareix en la literatura del segle XVIII, les tres línies principals del Shuri-te, Tomari-te i Naha-te en aquesta època, portant els noms de les tres regions on el “te” és popular.

Itosu i Asato Anko, deixebles de Matsumura Sokon i transmissors del Shui-di, van tenir altres deixebles com Funakoshi Gichin (Shotokan-ryu) entre d’altres, i Shoshin Chibana (Shorin Ryu). La resta de generacions continuen les arrels de Chibana Shoshin.

Shorin Ryu és un dels tres corrents principals de karate d’Okinawa (Goju Ryu, Uechi Ryu, Shorin Ryu). El 1933, el mestre Choshin Chibana va posar el nom de Shorin Ryu. El 1948, van organitzar l’Associació de Karate-do d’Okinawa Shorin Ryu, no només a Okinawa sinó també a l’estranger.

Shorin Ryu

El sistema de karate anomenat en l’actualitat Shorin Ryu va ser creat pel Mestre Sokon Matsumura , però va ser sistematitzat pel seu deixeble, el Mestre  Anko Itosu, en diverses de les seves formes o kates per posteriorment ser dividit en 4 variants:

Mestres fundadors
 • Shobayashi, Shorin Ryu del mestre Eizo Shimabukuro.
 • Matsubayashi, Shorin Ryu del mestre Shōshin Nagamine (sent aquesta la branca més influenciada alhora pel mestre Chotoku Kyan, i el Tomari-te).
 • Matsumura Seito Shorin Ryu o estil ortodox fundat pel mestre Hohan Sōken, nét de Sokon Matsumura.
 • Kobayashi, Shorin Ryu del mestre Chibana Choshin .
Choshin Chibana

Actualment hi ha nombroses escoles fundades a Okinawa per diversos dels alumnes d’aquests mestres i els seus deixebles com: Shubukan, Shidokan , Shorinkan, Kyudokan, Kodokan, Tesshinkan, Seibukan, etc. Les bases de les quals són les variants del Shorin Ryu ja esmentades.

Es pot dir que el Shorin Ryu (Escola del Bosc Petit), és la fusió de dos corrents del Te/Ti/ Di/ Tuidi o To-de, (nom que se li donava a l’art nadiu de la defensa personal d’Okinawa) , Shuri Te i el Tomari Te.

Shorin-ryu és una de les tres principals escoles de karate d’Okinawa (Goju-ryu, Uechi-ryu i Kobayashi-ryu).

El 1933, el mestre Choshin Chibana va posar el nom de Shorin Ryu. El 1948, van organitzar l’Associació de Karate-do d’Okinawa Shorin Ryu, estil, no només a d’Okinawa, sinó també a l’estranger.

En resum, diverses generacions de mestres i les seves aportacions han arrelat l’estil de karate de l’escola shubukan fins arribar a les ensenyances actuals:

 • Tsuken Uekata Morinori (1624-1709)
 • Tode Sakugawa (1762-1843)
 • Sokon Matsumura (1809-1899)
 • Anko Itosu (1831-1915)
 • Choshin Chibana (1885-1969)
 • Joki Uema (1920-2011)
 • Yasuhiro Uema (1945)
 • Takeshi Uema (1975)

Font: Projecte d’investigació establert per el Comitè Assessor de la Prefectura i el govern d’Okinawa, shubukan.org, clubkaratesavièse, wikipèdia.