Xavi Meneses Puig

4t Dan Mestre fundador del Dojo Shubukan de Terrassa.

Xavi Meneses 4t Dan de l’escola Shubukan de sensei Uema a Terrassa (Barcelona).

Alumne d’Antonio Caselles Mulet 5è Dan de l’escola Shubukan de sensei Uema a Gata de Gorgos (Alacant).

El dojo Shubukan de Terrassa, és un dels 7 dojos en tot l’estat espanyol i un dels 488 d’arreu del món (fora del Japó), reconeguts oficialment per la Prefactura d’Okinawa i un comité d’experts que han investigat el Shui/Tumai-di, karate tradicional de les illes d’Okinawa.

 

Xavi Meneses Puig, mestre del Dojo Shubukan a Terrassa, Barcelona (BCN).

Representant a Catalunya del Dojo Shubukan de sensei Uema.

4t Dan d'Okinawa Shorin Ryu Karate-Do Shubukan.

Va néixer l'any 1975 a Gata de Gorgos, Alacant.

L'any 1993, comença en el karate les ensenyances del seu mestre Antonio Caselles al dojo de Gata de Gorgos, seguint els aprenentatges dels mestres Simini en Karate i Oshiro en kobudo. El 1997, continua els passos del seu mestre i segueix el camí del sensei Uema fins a dia d'avui.
Participa el 1996, en el Festival d'Arts Marcials a Sion, Suïssa, i en el 2015 participa en el Memorial al sensei Joki Uema en el 40è anirversari de l'escola Shubukan de karate kobudo a Okinawa, Japó.